విశిష్ట క్విజ్‌లు గురించి

కాలెండరులో ప్రతి నెలకు ఏదొక విశిష్టత ఉంది. ఆ విశిష్టతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని క్విజ్ లు రూపొందించబడ్డాయి. విశిష్ట క్విజ్ లు ఆ నెలలో ఆ విశిష్ట దినానికి వారం రోజుల ముందు నుండి అందుబాటులో ఉంటాయి.

మరింత సమాచారం కోసం

కొత్తగా చేర్చబడిన విశిష్ట క్విజ్‌లు


మునుపటి విశిష్ట క్విజ్‌లు

విశిష్ట క్విజ్‌ ఫలితాలు

క్రమ సంఖ్య

విశిష్ట క్విజ్‌ పేరు

అభ్యర్ది పేరు

వచ్చిన శాతం

పాస్ శాతం

గ్రేడ్

1 New media for development communication bhimireddypadmaja 80 50 A
2 New media for development communication Dr, Lakshmi Kuchibhotla 73 50 B
3 New media for development communication sslkameswari 73 50 B
4 New media for development communication Siva Lakshmi 67 50 B
5 New media for development communication Sirisha 60 50 C
6 New media for development communication Dr.M.Sreeenivasulu 60 50 C
7 New media for development communication Srilatha 53 50 C
8 New media for development communication Dr. Dhanasree Kuna 53 50 C
9 New media for development communication Dr. Bhawana Asnani 53 50 C
10 New media for development communication Dr. Neeta Khandelwal 53 50 C
11 New media for development communication swapna 47 50 --
12 New media for development communication Dr. Uma V 33 50 --
13 New media for development communication madhumati kulkarni 33 50 --
14 New media for development communication Subhashini 33 50 --
15 New media for development communication Jessie 27 50 --